კომიტეტები

საორგანიზაციო კომიტეტი

სოფიო ხუნდაძე (ევროპის უნივერსიტეტი)

გვანცა ჯიჩოშვილი (ევროპის უნივერსიტეტი)

 

სამეცნიერო კომიტეტი

ნათია ჯოჯუა (ევროპის უნივერსიტეტი)

თეონა გრიგოლაშვილი (ქუთაისის უნივერსიტეტი)

ნინო გვარამაძე (ევროპის უნივერსიტეტი)

თათია დოლიძე (ევროპის უნივერსიტეტი)

აზა იფშირაძე (ქუთაისის უნივერსიტეტი)

ბესიკ ტაბატაძე (ევროპის უნივერსიტეტი)

მიხეილ გაგოშიძე (ქუთაისის უნივერსიტეტი)

მალხაზ ძაძუა (ქუთაისის უნივერსიტეტი)

ეკატერინა ბაბუნაშვილი (ქუთაისის უნივერსიტეტი)

თინათინ გოგნაძე (ევროპის უნივერსიტეტი)

რუსუდან თედორაძე (ევროპის უნივერსიტეტი)