კონტაქტი

ევროპის უნივერსიტეტი

გურამიშვილის გამზირი, 76

0167, თბილისი, საქართველო

iceti@eu.edu.ge

+995 322 000 171