ვადები

აბსტრაქტების მიღების ბოლო ვადა: 2023 წლის 15 ნოემბერი

ბრმა რეცენზირების შედეგის გაზიარება: 2023 წლის 30 ნოემბერი

კონფერენციის ჩატარების თარიღი: 2023 წლის 15 დეკემბერი