ICETI 2021

მთავარი მომხსენებლები

ნიკ მიკელიოდაკისი

სწავლის ჩვევები

ნიკ მიკელიოუდაკისი (B. Econ., Dip. RSA, MSc [TEFL]) მრავალი წლის განმავლობაში აქტიურად იყო ჩართული ინგლისური ენის სწავლებაში, როგორც მასწავლებელი, გამომცდელი, წამყვანი მასწავლებელი და მასწავლებელთა ტრენერი; მუშაობდა არაერთ გამომცემლობასა და საგამოცდო საბჭოში და ატარებდა სემინარებს რამდენიმე ქვეყანაში. ის ბევრს წერდა მეთოდოლოგიაზე, თუმცა უფრო ცნობილია თავისი “ფსიქოლოგია და ინგლისური ენის სწავლება” სტატიებით, რომლებიც გამოქვეყნდა მრავალ გაზეთსა და ჟურნალებში. მას მტკიცედ სწამს, რომ ინგლისური ენის სწავლება მეტად ეფექტურია ისეთი დისციპლინების მეშვეობით, როგორიც არის მარკეტინგი, მენეჯმენტი და სოციალური ფსიქოლოგია, რადგან აღსტუდენტის უფრო დიდ მოტივაციას. მისი ინტერესის სფეროები მოიცავს სტუდენტთა მოტივაციას, მოსწავლის დამოუკიდებლობას, სწავლებას ერთი-ერთზე და იუმორით სწავლებას. მას აქვს საკუთარი YouTube არხი (“Comedy for ELT“), სადაც ის ხშირად აზიარებს იუმორისტულ კლიპებსა და მასალებს სტუდენტებისთვის.

 

ნიკოლოზ ფარჯანაძე

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (საქართველო)

ეკატერინე ფიფია

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (საქართველო)

სოციალური კონსტრუქტივიზმის გადააზრება COVID-19 პანდემიის პერიოდში: რამდენად რეალურია საკლასო ოთახი?

ნიკოლოზ ფარჯანაძე მუშაობდა რამდენიმე სხვადასხვა უნივერსიტეტში, მათ შორის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტში, ახლო აღმოსავლეთის ამერიკულ უნივერსიტეტში. იგი ფლობს სამ სამაგისტრო ხარისხს: ინგლისური ფილოლოგია (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო), ბიზნესის ადმინისტრირება (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო) და განათლების ლიდერობა და მენეჯმენტი (ჩივენინგის სტიპენდია, განათლების ინსტიტუტი, ლონდონის უნივერსიტეტი (ამჟამად. UCL განათლების ინსტიტუტი) და მიღებული აქვს დოქტორის ხარისხი ინგლისურ ფილოლოგიაში (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო). ამჟამად დასაქმებულია შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, მას აქვს აფილირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა სოციალურ, განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. არის განათლების მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი, კითხულობს ლექციებს ლინგვისტიკაში, საგანმანათლებლო კვლევაში, საგანმანათლებლო ხელმძღვანელობაში, მენეჯმენტსა და ადმინისტრაციაში, ჩართულია აკადემიური პროგრამების შემუშავებაში, საგანმანათლებლო ჟურნალების რედაქტირებაში და საუნივერსიტეტო პროექტებში, რომლებიც მიზნად ისახავს განათლების ამაღლებასა და შესაძლებლობების განვითარებას. მისი პუბლიკაციები ასახავს მის მეცნიერულ ინტერესს ანგლო-ამერიკული ლინის მიმართ გუისტიკა, განათლების ლიდერობა და მენეჯმენტი კვლევა და პრაქტიკა. ნიკოლოზ ფარჟანაძე არის არკანზასის უნივერსიტეტის (აშშ) ფულბრაიტის სტიპენდიის პროგრამის სტიპენდიანტი, სადაც მან აწარმოა კვლევა უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით.

ეკატერინე ფიფია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორია. მან დაიცვა დოქტორის ხარისხი ამერიკულ სასკოლო სისტემაში ორენოვანი სწავლებისა და საქართველოში მისი შესაძლო გამოყენების შესახებ. 2013 წლიდან არის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ, ჰუმანიტარულ და განათლების ფაკულტეტის განათლების პროფესორი. 2005 წლიდან ასწავლის ინგლისური ენის სწავლებასა და განათლებას. იგი გახლავთ განათლების სფეროსთან დაკავშირებული 33 სტატიისა და 5 წიგნის ავტორი. ქალბატონი ეკატერინე გახლდათ მიწვეული მკვლევარი ჩრდილოეთ აიოვას უნივერსიტეტში (აშშ) და აშშ-ს კონგრესში (ვაშინგტონი, აშშ). ის იყო გარე კონსულტანტი Assessment for Learning Resource Network Assessment-ში, Delta House, ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი. ის იყო მასწავლებელთა ტრენერი PH International-ში, თბილისი, საქართველო.

 

ნიცა დავიდოვიჩი

არიელის უნივერსიტეტი (ისრაელი)

ელექტრონული განათლება კრიზისულ სიტუაციებში და მისი გავლენა ახალ აზროვნებაზე უმაღლეს სასწავლებლებში

ნიცა დავიდოვიჩმა ფლობს მაგისტრის ხარისხს ებრაულ ლიტერატურაში და ბარ ილანის უნივერსიტეტის დოქტორის ხარისხს (ისრაელი). მისი სადოქტორო ნაშრომი ეძღვნებოდა რეგიონული კოლეჯების განვითარების ტენდენციებსა და მათ გავლენას ისრაელის უმაღლესი განათლების სისტემაზე. ის არის არიელის უნივერსიტეტის ცენტრის კურსდამთავრებულთა ასოციაციის დამფუძნებელი და არიელის უნივერსიტეტის (ყოფილი იუდეისა და სამარიის აკადემიური კოლეჯი) დამფუძნებელი. ამჟამად მუშაობს არიელის უნივერსიტეტის განათლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელად (ისრაელი); იგი არის ასევე არიელის უნივერსიტეტის აკადემიური შეფასების პროცესის ლიდერი ისრაელის უმაღლესი განათლების საბჭოს (CHE) სახელით. მისი კვლევის სფეროებია: უმაღლესი განათლება, აკადემიური სასწავლო გეგმის შემუშავება; ხარისხის შეფასება, აკადემიური სწავლება, აკადემიური სწავლების განვითარება; ჰოლოკოსტის ცნობიერება და ებრაული იდენტობა.

ICETI 2021 კონფერენციის პროგრამა

ICETI 2021 აბსტრაქტების კრებული