მომხსენებლის რეგისტრაცია

კონფერენციაზე მომხსენებლად დასარეგისტრირებლად და აბსტრაქტის გასაზიარებლად, გთხოვთ, შეავსოთ ქვემოთ მოცემული სააპლიკაციო ფორმა.

აბსტრაქტი უნდა მოიცავდეს კვლევის მიზანს, მეთოდებს, შედეგებსა და დასკვნას.

კონფერენციის ოფიციალური ენებია ინგლისური და ქართული. წარმოდგენილი  აბსტრაქტი და პრეზენტაცია უნდა იყოს შესრულებული ინგლისურ ან ქართულ ენაზე.

შეკითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვმართოთ: iceti@eu.edu.ge